REHABILITACE a FYZIOTERAPIE HLUČÍN
V našem specializovaném ambulantním zařízení provozujeme rehabilitace a fyzioterapie dospělých a dětí za účelem ovlivnění široké škály poruch pohybového systému. Tyto poruchy mohou být zapříčiněny jednostranným přetěžováním, stavy po úrazech, ale také psychickým a pracovním vypětím. Ve spolupráci s lékaři, kteří stanoví diagnózu, a po provedení kineziologického rozboru našimi fyzioterapeuty, sestavíme cíleně rehabilitační plán dle individuálních potřeb klienta.

Rehabilitační tým tvoří vzdělaní, kvalifikovaní fyzioterapeuti, kteří na základě doporučení lékaře provádějí diagnostiku a terapii dle předpisu lege artis, tzn. odborně správným postupem.

Terapie probíhá v příjemném prostředí individuálně vybavených tělocvičen. Dbáme na osobní přístup ke každému klientovi tak, aby bylo dosaženo nejefektivnějšího nejen léčebného, ale také preventivního efektu terapie.

RÁZOVÁ VLNA
NOVĚ U NÁS

SPOLUPRACUJEME
Ortopedická ambulance MUDr. Daniel Gavliček

VOLNÉ MÍSTO - FYZIOTERAPEUT

Přijmeme fyzioterapeuta do soukromé ambulantní rehabilitace - prac. poměr na DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

Požadujeme:

 • odb. způsobilost dle zákona č. 96/2004
 • trestní bezúhonnost
Výhody:

 • mladý kolektiv
 • FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA
 • NADSTANDARTNÍ PLATOVÉ PODMÍNKY
Nástup - možný ihned
Informace: MUDr. Daniel Gavliček, Cihelní 1986/30, Hlučín, tel. 774 430 100
e-mail: rehabilitace@hlucin-rehabilitace.cz


Mezi nejčastější diagnózy, kterými se zabýváme, patří:

 • funkční poruchy v pohybovém systému včetně akutních úrazových a poúrazových stavů, předoperační a následná pooperační fyzioterapie
 • stavy po distorzích či výměnách kloubů, artrózy velkých a malých kloubů, poruchy nožní klenby, odstranění patologických svalových dysbalancí, poruchy chůze apod.
 • bolesti a degenerativní onemocnění páteře různé etiologie (kořenové syndromy, výhřezy meziobratlových plotének, stavy po operacích páteře apod.), terapie skolióz či vadného držení těla a mnoho dalších ortopedických problémů
 • inkontinence močová žen i mužů včetně pooperačních stavů, ženská sterilita
 • stavy po cévní mozkové příhodě a jiná neurologická onemocnění
 • poruchy dýchání (CHOPN, astma…)

Zaměřujeme se rovněž na sportovní fyzioterapii, prevenci patologických pohybových návyků a konzultaci vhodných pohybových aktivit.


Pro komplexní rehabilitační přístup využíváme následujících technik:

 • vstupní a výstupní kineziologický rozbor a sestavení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu
 • mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a míčkovou facilitaci
 • terapii dle Mojžíšové
 • terapii dle Vojty 
 • Spiraldynamik
 • školu zad dle Raševa
 • metodu Feldenkreise
 • metodu McKenzieho
 • PNF – Kabat – Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci
 • terapii dle Brüggera – principy sezení a správného držení těla
 • terapii skolióz dle Schrothové a Klappa
 • Brunkow metodu
 • dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle Koláře
 • stabilitu v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
 • techniku Pillates v kinezioterapii
 • terapii zaměřenou na problematiku funkčních poruch temporomandibulárního (čelistního) kloubu
 • metodu SM – systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře
 • využití pružných tahů (TheraBand), labilních ploch (bosu), overbalů, velkých míčů, instruktáž cvičení na míči
 • kineziologický tejping (funkční tejpování, dynamický tejping)
 • terapii poruch dýchání (respirační fyzioterapie)


Pracoviště je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou pro poskytování elektroterapie, magnetoterapie, mechanoterapie, kombinované terapie a termoterapie. K terapeutickému ovlivnění využíváme:

Nízkofrekvenční kontaktní elektroterapii

 • Transkutánní elektroneurostimulaci (TENS)
 • Träbertovy proudy
 • Diadynamické proudy (DD proudy)

Středofrekvenční terapii

 • Izoplanární vektorové pole
 • Dipólové vektorové pole
 • Klasickou interferenci

Elektrodiagnostiku a elektrostimulaci

Elektrogymnastiku

Galvanoterapii

Ultrasonoterapii (kontinuální, pulzní)

Kombinovanou terapii

Magnetoterapii

Termoterapii (teplé zábaly)