Pavlína Matýsková Dis.

fyzioterapeut

Vzdělání:

Registrace vydána r. 2006, č. reg. 024-0110-1802 - prodloužena do 18. 4. 2026

Certifikát celoživotního vzdělávání UNIFY – 2020-2025

2015 – atestace z oboru aplikovaná fyzioterapie

2001 – VOŠ Ostrava - obor diplomovaný fyzioterapeut

Praxe:

2014 - dosud - Rehabilitace MUDr. D. Gavlíček

2001 – 2013 - MNO RHC odd.

Kurzy:

 • Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pánevního pletence
 • Diagnostika a terapie hlezenního kloubu a chodidla
 • Spiraldynamic - Syndromy z přetížení a prevence - Terapie ruky z holistického pohledu
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Fyzioterapie inkontinentních pacientů (Ostravský koncept)
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Metodika Brunkow (víkendový kurz)
 • Klasický a alternativní přístup ve fyzioterapii při léčbě bolestí pohybového aparátu
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu
 • Protetická a fyzioterapeutická péče u pac. po amputacích DKK
 • Dysfunkce dolních cest močových ve vztahu k fyzioterapii
 • Palpační anatomie pro fyzioterapeuty
 • Cvičení s pružnými tahy a míči
 • Dynamictaping ve fyzioterapii
 • CHOPN a dechová rehabilitace
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Nejčastější omyly a chyby při aplikaci fyzikální terapie
 • Spiraldynamic Basic med
 • Rehabilitační metoda SM - Systém - funkční stabilizace a mobilizace páteře