Jana Miškářová

vedoucí fyzioterapeut

Vzdělání:

Registrace vydána r. 2006, reg. 024-0110-9194 - prodloužena do 19. 4. 2026

Certifikát celoživotního vzdělávání UNIFY – 2020-2025

2003 – specializační studium - obor léčebná tělesná výchova

1990 – SZŠ Ostrava - obor rehabilitační pracovník

Praxe:

2014 – dosud - Rehabilitace MUDr. D. Gavlíček

2000 – 2013 - MNO RHC odd.

1994 – 2000 - Léčebná rehabilitace MUDr. E. Dostalíková

1990 – 1994 - MNO RHC odd.

Kurzy:

 • Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pánevního pletence
 • Diagnostika a terapie hlezenního kloubu a chodidla
 • Spiraldynamic - Syndromy z přetížení a prevence - Terapie ruky z holistického pohledu
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Fyzioterapie inkontinentních pacientů (Ostravský koncept)
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Míčková facilitace
 • Škola zad
 • Mobilizace žeber dle Mojžíšové
 • Kurz dle Schrotové
 • Feldenkraisova metoda v praxi se zaměřením „Bones for Life“
 • Kurz dle McKenzie (víkendový kurz)
 • RHC u pac. po CMP a periferní paréze HKK v amb. péči
 • Kinesiologický rozbor
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch v oblasti ramenního kloubu z pohledu fyzioterapeuta a ergoterapeuta
 • Přístup v péči o klienta s handicapem míšní léze
 • Komplexní funkční přístup k terapii „ruky“
 • Kurz terapie dýchání
 • Diagnostika a terapie dynamické neurovaskulární stabilizace páteře
 • Základy Pilates metody a její využití v kinezioterapii
 • RHC u pac. po akutním infarktu myokardu s ST elevacemi
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu
 • Kurz fyzikální terapie pro fyzioterapie
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii
 • Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty – B
 • Možnosti spolupráce logopeda, fyzioterapeuta a ergoterapeuta při léčbě pac. s fatickou poruchou
 • Rehabilitační metoda SM –Systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře
 • Funkční tejpování
 • Spiraldynamic – Basic Med
 • Dynamictaping ve fyzioterapii
 • Využití rázové vlny v rehabilitačním lékařství a ortopedii
 • Vedení ambulance fyzioterapie
 • Spiraldynamic - skoliosa
 • Kurz využití bosu a foam rollerů ve fyzioterapii